Vezikoüreteral reflü ve voiding sistoüretrografi

-A
+A
Kategori: 
Haberler

Vezikoüreteral reflü çocuk nefrolisinin ve ürolojisinin önemli konularından biridir. Tanıda kullanılan voiding sistoüretrografi (VCUG) aileler tarafından şüphe ile karşılanmakta, bazen tanı ve tedavide gecikmeler olmaktadır. İşlem ile ilgili en çok sorulan soruları içeren bir yazıyı, Hasta Ailelerine Bilgi bölümünden ulaşabilirsiniz.

http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?pid=56065

Anahtar kelimeler: Voiding sistoüretrografi, voiding, VCUG, sondalı film, sondalı işeme filmi, vezikoüreteral reflü, VUR, böbreğe kaçak, çocuk nefrolojisi, pediatrik nefroloji, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, ailevi vezikoüreteral reflü, Ahmet Nayır

 

Kaynak: Ahmet Nayır 
Tür: Sağlık Tarih: 23.11.2008 
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

 

Vezikoüreteral reflü ve voiding sistoüretrografi

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...