Üriner Enfeksiyon

-A
+A
Kategori: 
Haberler

Üriner sistem enfeksiyonu çocukluk döneminde önemli bir sorun olabilir. Üriner sistem enfeksiyonlarına yol açan nedenler, izlenecek yol, yaşlara göre uygulanması önerilen tedaviler ile ilgili olarak

http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?pid=56629

linkinde yer alan sunuyu izleyebilirsiniz.

Anahtar kelimeler: Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonu, akut pyelonefrit, sistit, vezikoüreteral reflü, renal skar, sintigrafi, üriner sitem enfeksiyonu tedavi, çocuk nefrolojisi, çocuk böbrek hastalıkları, Dr. Ahmet Nayır

 

Kaynak: Ahmet Nayır 
Tür: Sağlık Tarih: 24.01.2009 
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

Üriner Enfeksiyon

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...