"Steroid Duyarlı Nefrotik Sendrom Tedavisindeki Gelişmeler."

-A
+A
Kategori: 
Haberler

Dr. İrem Ayer'in hazırlamış olduğu "Steroid Duyarlı Nefrotik Sendrom Tedavisindeki Gelişmeler."adlı sunusu ektedir. 

EkBoyut
Dosya nefro_sunum_irem.pptx237.3 KB
"Steroid Duyarlı Nefrotik Sendrom Tedavisindeki Gelişmeler."

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...