Sigaranın Zararları

-A
+A
Kategori: 
Sağlıklı Yaşam

SİGARANIN ZARARLI ETKİLERİ

o  Sigara yılda milyonlarca ölüme sebep olur.

o  Sigara içicisinin ömrü 15 - 25 yıl kısalır.

o  Bir çalışmada sigara içmeyen erkeklerin %78'inin içenlerin ise ancak %42'sinin 73 yaşına geldiği bulunmuştur.

o  Sigaraya bağlı hastalıkların tedavisi önemli bir ekonomik yük getirmektedir.

o  Son yıllarda yaygınlaşan light sigaralar daha fazla içe çekildiğinden daha tehlikeli bulunmuştur.

o  Sigara dumanına maruz kalanlar da risk altındadır. Dışarıya üflenen sigara dumanında zehirli gazlar dışında çok küçük parçacıklar da bulunur. Bunlar akciğerin uç bölgelerine ulaşarak zarar verirler.

o  Sigaranın katarakt gelişiminde etkili olduğu görülmüştür.

o  Sigara içenlerde yüzdeki kırışıklıklar daha fazla ve daha derindir. Ayrıca saç beyazlaması ve dökülmesi de daha fazla görülür.

o  Sigara içenlerde işitme kaybı %70 daha fazladır.

o  Sigara içen kadınlarda idrar kaçırma şikayetleri daha çoktur.

       Nikotin

o  Nikotin ruh durumu üzerine etkili bir ilaçtır.

o  Eroin ve kokaine yakın bağımlılık yapar.

o  Uyarıcı veya yatıştırıcı olarak etki edebilir.

o  Konsantrasyon ve kısa süreli hafızayı artırıcı etkisi vardır.

o  Sabah ilk sigaranın nikotinden dolayı haz verici etkisi yüksektir.

o  Gün boyunca nikotine duyarlılık azaldığından daha fazla sigaraya gereksinim olur.

 
Pasif İçicilik Nedir?

Ev içinde sigara içiliyorsa:

o  Çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiş olmaktadır.

o  Bebekler hastaneye 3 kat daha fazla başvurmaktadır.

o  Ani bebek ölümü riski 2,5 kat artmaktadır.

o  Bebeklerde kolik tarzı karın ağrısı 2 kat artmaktadır.

o  Çocuklarda astım ve solunumsal infeksiyon riski 2 kat artmaktadır.

o  Çocuklarda akciğer kanseri, kronik bronşit sıklığı artmaktadır.

o  Kocası sigara içen kadınlarda akciğer kanseri ile ölüm 2-3 kat artmaktadır.

 
 Sigaranın Çocuklar / Bebekler Üzerindeki Etkileri:

o  Anne-babanın sigara kullanımı çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarını (bronşit, pnömoni) %50 artırır.

o  Astım riskini arttırır. Astımı kötüleştirir.

o  Ani bebek ölümlerine yol açtığı düşünülmektedir.

o  Çocuklarda meningokok hastalığını kolaylaştırdığı düşünülmektedir.

o  Son araştırmalar, pasif içiciliğin çocuklarda kistik fibroza yol açan gen mutasyonunu aktive ettiğini gösterdi.

 

 

Sigaranın Zararları

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...