Pediatrik Nefrolojide Ultrasonografi

-A
+A
Kategori: 
Haberler

Çocuk Nefrolojisinde hemen tüm hastalıkların tanısında böbrek ultrasonografisinin yardımı gerekmektedir. Pediatrik nefrolojide ultrasonografinin kullanılması ile ilgili Radyolog Dr. Alev Kadıoğlunun sunusuna

http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?pid=56045

linkinden ulaşabilirsiniz.

Anahtar kelimeler: Çocuk Nefrolojisi, pediatrik nefroloji, renal ultrasonografi, böbrek ultrasonografisi, antenatal hidronefroz, pelvik dilatasyon, vezikoüreteral reflü, böbrek taşları, böbrek kistik hastalıkları, Dr. Alev Kadıoğlu

 

Kaynak: Hastane 
Tür: Sağlık Tarih: 05.02.2009 
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

 

Pediatrik Nefrolojide Ultrasonografi

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...