Nefroloji

Olgu Sunular-Derlemeler
Çocuk Nefrolojisi ile ilgili bilgiler...
Nefroloji ile ilgili normal değerler
İdrarda taş oluşumunda etkili maddelerin normal değerleri
Literatürden tercümeler
Düşük Kemik Mineral Dansiteli ve Hiperkalsiürili Çocuklarda Bifosfonatlar
Hasta Ailelerine Bilgiler
Nefroloji hakkında hasta ailelerinin tüm sorularına cevap bulabilecekleri bilgiler.
Dersler
3, 4 ve 6. sınıflarda böbrek hastalıklarını konu alan dersler hakkında bilgiler.
Böbrek Fizyolojisi
Böbrekler insan vücudundaki en karmaşık organlardan biridir ve çok sayıda işlevleri bulunmaktadır. Böbreklerin işlevlerinin anlaşılması için fizyolojisinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 
Akış Şemaları - Algoritmalar
Oligürik hastaya yaklaşım, Akut böbrek yetersizliğine yaklaşım, Hematüriye yaklaşım, Hipokalsemi - Hiperfosfatemiye yaklaşım ...
Sunular
Çocuklarda böbreklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili bilmeniz gerekenler...

En çok okunanlar

Hasta Ailelerine Bilgiler

Nefroloji hakkında hasta ailelerinin tüm sorularına cevap bulabilecekleri bilgiler.

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1975-1981 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp ve Edirne Tıp Fakültelerinde öğrenim görenlerin sitesi

...

Ailevi Akdeniz Ateşi

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF: Familial Mediterranean Fever) otoinflamatuar hastalıklar gurubundandır. Otoinflamatuar hastalıklar, inflamatuar...