İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Prof.Dr. Faik Tanman Çocuk Hemodiyaliz Ünitesi

-A
+A
Kategori: 
Haberler

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hemodiyaliz Ünitesi 21.01.2020 tarihinde hizmete açıldı.

Açılış törenine İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İstanbul Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek katıldılar.

Açılan Çocuk Hemodiyaliz Ünitesine Prof. Dr. Faik Tanman'ın adı verildi.

 

https://youtu.be/YRiDX3cvqTs

EkBoyut
Dosya prof._dr._faik_tanman.docx12.62 KB
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Prof.Dr. Faik Tanman Çocuk Hemodiyaliz Ünitesi

En çok okunanlar

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...