Haberler

"Proteinüri'ye Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi Umut Karakuş'un hazırladığı "Proteinüri'ye Yaklaşım" adlı sunu ektedir.
" Hematürili Çocuğa Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi M.Gamze Şenocak'ın hazırladığı " Hematürili Çocuğa Yaklaşım" adlı sunu ektedir.  
" Hipertansiyona Yaklaşım"
4.Sınıf öğrencisi Alperen Türk'ün hazırladığı " Hipertansiyona Yaklaşım" adlı sunu ektedir. 
" Çocukluk Dönemi Aşıları ve Bağışıklama"
4. Sınıf öğrencisi Takhmina Aslanova'nın hazırladığı " Çocukluk Dönemi Aşıları ve Bağışıklama" adlı sunu ektedir.
"Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi Mısra Subaşı'nın hazırladığı "Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım" adlı sunu ektedir.
"Ödemli Hastaya Yaklaşım"
4. Dönem Öğrencisi Mustafa Kolutek'in hazırlamış olduğu "Ödemli Hastaya Yaklaşım" adlı sunu ektedir.
"Diyabet Ve Metabolik Sendrom İle İlişkili Böbrek Hastalıkları"
Dr. Barış Yurtsever'in hazırlamış olduğu "Diyabet Ve Metabolik Sendrom İle İlişkili Böbrek Hastalıkları" adlı sunusu ektedir.
"Orak Hücreli Anemide Böbrek Tutulumu"
Arş.Gör.Dr.Barış Yurtsever'in hazırlamış olduğu "Orak Hücreli Anemide Böbrek Tutulumu" adlı sunu ektedir.
" Lupus Nefriti "
Dr. Gözde Dumanoğlu'nun hazırlamış olduğu " Lupus Nefriti" adlı sunu ektedir.
"Alport Sendromu ve İnce Bazal Membran Nefropatisi"
Dr. Pınar Yeşil'in hazırlamış olduğu  "Alport Sendromu ve İnce Bazal Membran Nefropatisi" adlı sunu ektedir.
"Renal Dısease In Syndromıc Dısorders"
Dr. Sinan Işık'ın hazırlamış olduğu " "Renal Dısease In Syndromıc Dısorders" adlı sunu ektedir.
" Siliopatiler ve Nefrofitizis "
Dr. Elif Yeşil'in hazırlamış olduğu " Siliopatiler ve Nefrofitizis" adlı sunu ektedir.
İstanbul Tıp Fakültesi Öğrencileri : Ahmet Ubeyd Mısır, Alev Seçgin, Bengisu Tunçbacak, Bilal Bıyık,  Burak Şenocak, Emrullah Şimşek, Ercan Tombaş, Muhammed Eyyüp Ünsal,...
"Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri"
İntörn.Dr. Rukiye Nur Taşçı'nın hazırladığı "Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri"adlı sunusu ektedir.
"Renal Cell Carcinoma"
İntörn.Dr. Muhammed Raji Fataloun'un hazırladığı "Renal Cell Carcinoma"adlı sunusu ektedir.
"Böbrek Nakli Hastalarında Simvastatin ve Pravastatinin Akut Rejeksiyon Epidozları Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması"
Dr. Ayşe Pınar Göksu Çetinkaya'nın hazırladığı " Böbrek Nakli hastalarında Simvastatin ve Pravastatinin Akut Rejeksiyon Epidozları Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması"adlı sunu ektedir.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Prof.Dr. Faik Tanman Çocuk Hemodiyaliz Ünitesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hemodiyaliz Ünitesi 21.01.2020 tarihinde hizmete açıldı. Açılış törenine İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İstanbul...
"Renal Tubuler Asidozlar"
Dr. Ufuk Furkan Özdemir'in hazırlamış olduğu " Renal Tubuler Asidozlar" adlı sunu ektedir.
" Çocuk Romatolojisinde Genetiğin Yeri"
İntörn doktorlarımız İNT.Dr. Ertuğrul Bebek ve İNT.Dr. Hüseyin Uğurluel'in hazırlamış olduğu " Çocuk Romatolojisinde Genetiğin Yeri"adlı sunu ektedir.
" Steroid'e Dirençli Nefrotik Sendrom"
Uzm. Dr. Özde Nisa Türkkan'ın hazırlamış olduğu " Steroid'e Dirençli nefrotik Sendrom" adlı sunusu ektedir.
" Kistik Böbrek Hastalıkları."
Dr. Arife Ufacık Yöndem'in hazırlamış olduğu " Kistik Böbrek Hastalıkları." sunusu ektedir.
" Sitokin Fırtınası."
İntörn Doktorlarımız ; Dr. Berkay Özdemir ve Dr. Ferhat Çelik'in hazırlamış oldukları " Sitokin Fırtınası." sunusu ektedir.
" Çocuk Romatolojisinde Laboratuvar Testleri."
İntörn Dr. Elif İnceyol'un hazırlamış olduğu " Çocuk Romatolojisinde Laboratuvar Testleri." sunusu ektedir.
" Sistinozda Kemik Hastalığının Yönetimi"
Dr. Ayşe Pınar Göksu Çetinkaya'nın hazırlamış olduğu " Sistinozda Kemik Hastalığının Yönetimi" adlı sunusu ektedir.

Sayfalar

En çok okunanlar

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...