" Edinsel Bağışıklık"

-A
+A
Kategori: 
Haberler

İntörn Doktorlarımızın hazırlamış olduğu "Edinsel Bağışıklık" sunusu ektedir.

İntörn Doktorlarımız;

Dr. İrem Boğa

Dr. Oğuz Can ÖZEREN

Dr. Mohammed Rahman

Dr. Mustafa Alpagut ASLAN

Dr. Alaaddin KILIÇ

EkBoyut
Dosya edinsel_bagisiklik.pptx6.73 MB
" Edinsel Bağışıklık"

En çok okunanlar

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

TUBULUS HASTALIKLARI

PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU)

Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum...