Dr. Kübra Yılmaz/

-A
+A
Kategori: 
Haberler

Dr. Kübra Yılmaz 16.08.2020 tarihinde " Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı'nda Böbrek Volümü Ölçümü ve Ayaktan Kan Basıncı Monitörizasyonu" tezini başarılı şekilde tamamladı. 

Kendisine meslek hayatında başarılar diliyorum.

 

Dr. Kübra Yılmaz/
Dr. Kübra Yılmaz/

En çok okunanlar

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

TUBULUS HASTALIKLARI

PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU)

Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...