"Böbrek Nakli Hastalarında Simvastatin ve Pravastatinin Akut Rejeksiyon Epidozları Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması"

-A
+A
Kategori: 
Haberler

Dr. Ayşe Pınar Göksu Çetinkaya'nın hazırladığı " Böbrek Nakli hastalarında Simvastatin ve Pravastatinin Akut Rejeksiyon Epidozları Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması"adlı sunu ektedir.

"Böbrek Nakli Hastalarında Simvastatin ve Pravastatinin Akut Rejeksiyon Epidozları Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması"

En çok okunanlar

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...