Prof. Dr. Ahmet NAYIR | Nefroloji ve Çocuk Sağlığı Uzmanı sitesine hoşgeldiniz

Güncel yazılar

"Proteinüri'ye Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi Umut Karakuş'un hazırladığı "Proteinüri'ye Yaklaşım" adlı sunu ektedir.
" Hematürili Çocuğa Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi M.Gamze Şenocak'ın hazırladığı " Hematürili Çocuğa Yaklaşım" adlı sunu ektedir.  
" Hipertansiyona Yaklaşım"
4.Sınıf öğrencisi Alperen Türk'ün hazırladığı " Hipertansiyona Yaklaşım" adlı sunu ektedir. 
" Çocukluk Dönemi Aşıları ve Bağışıklama"
4. Sınıf öğrencisi Takhmina Aslanova'nın hazırladığı " Çocukluk Dönemi Aşıları ve Bağışıklama" adlı sunu ektedir.
"Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi Mısra Subaşı'nın hazırladığı "Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım" adlı sunu ektedir.
"Ödemli Hastaya Yaklaşım"
4. Dönem Öğrencisi Mustafa Kolutek'in hazırlamış olduğu "Ödemli Hastaya Yaklaşım" adlı sunu ektedir.
"Diyabet Ve Metabolik Sendrom İle İlişkili Böbrek Hastalıkları"
Dr. Barış Yurtsever'in hazırlamış olduğu "Diyabet Ve Metabolik Sendrom İle İlişkili Böbrek Hastalıkları" adlı sunusu ektedir.
"Orak Hücreli Anemide Böbrek Tutulumu"
Arş.Gör.Dr.Barış Yurtsever'in hazırlamış olduğu "Orak Hücreli Anemide Böbrek Tutulumu" adlı sunu ektedir.
" Lupus Nefriti "
Dr. Gözde Dumanoğlu'nun hazırlamış olduğu " Lupus Nefriti" adlı sunu ektedir.
"Alport Sendromu ve İnce Bazal Membran Nefropatisi"
Dr. Pınar Yeşil'in hazırlamış olduğu  "Alport Sendromu ve İnce Bazal Membran Nefropatisi" adlı sunu ektedir.

Henüz bir ana sayfa içeriği oluşturulmadı.

En çok okunanlar

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...