Prof. Dr. Ahmet NAYIR | Nefroloji ve Çocuk Sağlığı Uzmanı sitesine hoşgeldiniz

Güncel yazılar

" Steroid'e Dirençli Nefrotik Sendrom"
Uzm. Dr. Özde Nisa Türkkan'ın hazırlamış olduğu " Steroid'e Dirençli nefrotik Sendrom" adlı sunusu ektedir.
" Kistik Böbrek Hastalıkları."
Dr. Arife Ufacık Yöndem'in hazırlamış olduğu " Kistik Böbrek Hastalıkları." sunusu ektedir.
" Sitokin Fırtınası."
İntörn Doktorlarımız ; Dr. Berkay Özdemir ve Dr. Ferhat Çelik'in hazırlamış oldukları " Sitokin Fırtınası." sunusu ektedir.
" Çocuk Romatolojisinde Laboratuvar Testleri."
İntörn Dr. Elif İnceyol'un hazırlamış olduğu " Çocuk Romatolojisinde Laboratuvar Testleri." sunusu ektedir.
" Sistinozda Kemik Hastalığının Yönetimi"
Dr. Ayşe Pınar Göksu Çetinkaya'nın hazırlamış olduğu " Sistinozda Kemik Hastalığının Yönetimi" adlı sunusu ektedir.
" İmmunoadsorpsiyon Protokolü"
Dr. Hüseyin Adil ÖNER'in hazırlamış olduğu " İmmunoadsorpsiyon Protokolü" sunusu ektedir.
" Edinsel Bağışıklık"
İntörn Doktorlarımızın hazırlamış olduğu "Edinsel Bağışıklık" sunusu ektedir. İntörn Doktorlarımız; Dr. İrem Boğa Dr. Oğuz Can ÖZEREN Dr. Mohammed Rahman Dr. Mustafa Alpagut ASLAN...
"Çocuklarda Yüksek Kaliteli Bakım İçin Periton Diyalizi Reçetesi"
Dr. Hüseyin Adil Öner'in hazırlamış olduğu "Çocuklarda Yüksek Kaliteli Bakım İçin Periton Diyalizi Reçetesi" sunusu ektedir.
Tübülointerstisyel Nefrit
İntörn doktorlarımızdan Dr. Sania NOURİAN'ın hazırlamış olduğu " Tübülointerstisyel Nefrit" adlı sunusu ektedir.
Doğal Bağışıklık Sistemi
İntörn doktorlarımızın hazırlamış olduğu  " Doğal Bağışıklık Sistemi" sunusu ektedir. Dr. İrem BOĞA Dr. Alaaddin KILIÇ Dr. Muhammed RAHMAN Dr. Mustafa Alpagut KAPLAN Dr. Oğuz Can...

Henüz bir ana sayfa içeriği oluşturulmadı.

En çok okunanlar

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

TUBULUS HASTALIKLARI

PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU)

Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum...

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...