Prof. Dr. Ahmet NAYIR | Nefroloji ve Çocuk Sağlığı Uzmanı sitesine hoşgeldiniz

Güncel yazılar

" Steroide Duyarlı Nefrotik Sendromun Patogenezine Yeni Bir Yaklaşım"
İntörn Dr. M.Tigin Aksu'nun hazırlamış olduğu " Steroide Duyarlı Nefrotik Sendromun Patogenezine Yeni Bir Yaklaşım" adlı sunusu ektedir.
"Hemodiyaliz"
Dr.H.Şimal Çetişli'nin hazırlamış olduğu "Hemodiyaliz"adlı sunusu ektedir. 
" Tubulopatiler"
İntörn Dr. Alper Bugay, İntörn Dr. Sinem Yeşilyurt, İntörn. Dr. Bade Özkan ve İntörn. Dr. Emine Bensu Erdemir'in hazırlamış olduğu " Tubulopatiler" adlı sunu ektedir.
" Sürekli Renal Replasman Tedavisi"
Dr. Özge Özdemir'in hazırlamış olduğu " Sürekli Renal Replasman Tedavisi" adlı sunusu ektedir.
" Akut Böbrek Hasarı "
Dr. Özge Kurt'un hazırlamış olduğu " Akut Böbrek Hasarı" adlı sunusu ektedir.
" Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi Timur Alihan'ın hazırlamış olduğu " Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım"  adlı sunusu ektedir.
" Hipertansiyona Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi Mücahit Anteplioğlu'nun hazırlamış olduğu " Hipertansiyona Yaklaşım" adlı sunusu ektedir.
" Pediatrik Yaş Grubunda Hematüri"
4. Sınıf öğrencisi Nur Attar'ın hazırlamış olduğu" Pediatrik Yaş Grubunda Hematüri" adlı sunusu ektedir.
"Çocuk Nefrolojisinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Yaklaşımlar"
Eczacı Elif Özbir Elevli'nin hazırlamış olduğu "Çocuk Nefrolojisinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Yaklaşımlar" adlı sunu ektedir.
" Böbreğin Viral Enfeksiyonları"
Arş. Gör. Dr. Şeyma Nur Özkul'un hazırlamış olduğu " Böbreğin Viral Enfeksiyonları" adlı sunusu ektedir.

Henüz bir ana sayfa içeriği oluşturulmadı.

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...