Prof. Dr. Ahmet NAYIR | Nefroloji ve Çocuk Sağlığı Uzmanı sitesine hoşgeldiniz

Güncel yazılar

" Sistinozda Kemik Hastalığının Yönetimi"
Dr. Ayşe Pınar Göksu Çetinkaya'nın hazırlamış olduğu " Sistinozda Kemik Hastalığının Yönetimi" adlı sunusu ektedir.
" İmmunoadsorpsiyon Protokolü"
Dr. Hüseyin Adil ÖNER'in hazırlamış olduğu " İmmunoadsorpsiyon Protokolü" sunusu ektedir.
" Edinsel Bağışıklık"
İntörn Doktorlarımızın hazırlamış olduğu "Edinsel Bağışıklık" sunusu ektedir. İntörn Doktorlarımız; Dr. İrem Boğa Dr. Oğuz Can ÖZEREN Dr. Mohammed Rahman Dr. Mustafa Alpagut ASLAN...
"Çocuklarda Yüksek Kaliteli Bakım İçin Periton Diyalizi Reçetesi"
Dr. Hüseyin Adil Öner'in hazırlamış olduğu "Çocuklarda Yüksek Kaliteli Bakım İçin Periton Diyalizi Reçetesi" sunusu ektedir.
Tübülointerstisyel Nefrit
İntörn doktorlarımızdan Dr. Sania NOURİAN'ın hazırlamış olduğu " Tübülointerstisyel Nefrit" adlı sunusu ektedir.
Doğal Bağışıklık Sistemi
İntörn doktorlarımızın hazırlamış olduğu  " Doğal Bağışıklık Sistemi" sunusu ektedir. Dr. İrem BOĞA Dr. Alaaddin KILIÇ Dr. Muhammed RAHMAN Dr. Mustafa Alpagut KAPLAN Dr. Oğuz Can...
"PRA Pozitif Hastaya Yaklaşım" ve " Primer Hiperparatiroidiye Bağlı Kalsiyum Yüksekliklerine Yaklaşım"
İntörn doktorlarımız ; Dr. Muhlise Merve GÖREN Dr. Ümran CÜCİ Dr. Aleyna Oruç Dr. Talha Mutlu Dr. Fatih Öztürk Stajlarını tamamladılar. Kendilerini kutlar, meslek hayatlarında...
Dr. Fatma Feyza Yılmazer " Çocukta Hipertansiyona Yaklaşım"
Dr. Fatma Feyza Yılmazer'in " Çocukta Hipertansiyona Yaklaşım" sunusu ektedir.
Dr. Gülsümeyye Atasoy " Yaşamın İlk Yılında Nefrotik Sendrom"
Dr. Gülsümeyye Atasoy'un " Yaşamın İlk Yılında Nefrotik Sendrom" adlı sunusu ektedir.
Pediatrik Nefroloji Rotasyonlarını Tamamlayan İntörn Doktorlarımızı Kutlarım.
İntörn Doktorlarımız ; Nuriye Gamze ÖZKUL Helin KOYUNCU Fatma Ceyda AKGÖZ Mehmet Akif  KARA  Ebrar UĞUR 11/09/2020'de Pediatrik Nefroloji rotasyonlarını tamamladılar....

Henüz bir ana sayfa içeriği oluşturulmadı.

En çok okunanlar

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

TUBULUS HASTALIKLARI

PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU)

Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...