Tıp öğrencileri için seminerler

Yenidoğan
Bu bölümde tıp öğrencileri için hazırlanan ve seminerlerde sunulan "Yenidoğan" konulu konuşmaların içeriklerine ulaşabilirsiniz. Prof. Dr Zeynep İnce'ye katkılarından ötürü teşekkürler. 
Sosyal Pediatri
Bu bölümde Tıp öğrencileri için hazırlanan seminerlerde "Sosyal Pediatri" konuları ile ilgili hazırlanan içeriklere ve dosyalara ulaşabilirsiniz. 
Romatoloji
Romatoloji, eklemler, yumuşak dokular, otoimmün hastalıklar ve kalıtsal bağ dokusu hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıkları ve pediatride bir alt uzmanlık alanıdır. Bu sayfada Romatoloji ile ilgili...
Radyoloji
Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Bu bölümde Çocuk radyolojisi ile ilgili Tıp öğrencilerine verdiğimiz seminerlerde kullanılan...
Nöroloji
Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını...
Nefroloji
Böbreklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarına bağlı bir bilim dalıdır, dahili tıp bilimlerinden birinin uygulama alanıdır. 
Metabolizma
Metabolizma, canlıda yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen tüm kimyasal tepkimelerdir. Her organizma; büyüme, gelişme, ısı, hareket, üreme gibi yaşamsal etkinlikleri sürdürebilmek için dış...
Kardiyoloji
Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. 
Hematoloji
Hematoloji ya da kan bilimi. Tıbbın kan ve kan bozuklukları ile ilgili dalına verilen isim. 
Genetik
Genetik ya da kalıtım bilimi, biyolojinin organizmalardaki kalıtım ve çeşitliliği inceleyen bir dalı. 
Genel Pediatri
Pediatri, bebek, çocuk ve ergenlerin tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri genel olarak çocuk hastalıkları ile ilgilenir. 
Gastroenteroloji
Gastroenteroloji, sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalı. 
Farmakoloji
Çocuklarda ilaç kullanırken dikkat edilecekler...
Enfeksiyon
Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun yerel ya da genel olarak yayılması...
Endokrin
Endokrin sistem iç salgı bezlerinin oluşturduğu bir sistemdir. İç Salgı bezleri hormon sentez ve salgısı yapan organlardır.
Beslenme
Beslenme, canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri, canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir. 
Alerji
Alerji, genel anlamıyla aynı miktar ve koşullarda başka kişiler için zararsız olan farklı yabancı maddelere karşı, bazı kişilerin aşırı duyarlılık göstermesidir. Alerjinin her ne kadar...
Acil Yoğun Bakım
Kritik hasta klasik olarak yoğun bakım ünitelerinde tedavi edildiği bölüm.

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...