Sağlıklı yaşam

Tuz'un Zararları
Tuzun zararları ile ilgili olan aşağıdaki haberi okuyunuz http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=Detay&ArticleID=879402&Date=25.05.2008&CategoryID=79 Tansiyonun altından tuz...
Spor
YÜRÜYÜŞ: Sağlıklı yaşam için egzersiz mutlaka hayatımızın bir parçası olmalıdır. Araba ile yolculuk yerine olanaklar ölçüsünde yürümeyi tercih etmek, asansör yerine merdivenleri kullanmak, iş...
Sigaranın Zararları
SİGARANIN ZARARLI ETKİLERİ o  Sigara yılda milyonlarca ölüme sebep olur. o  Sigara içicisinin ömrü 15 - 25 yıl kısalır. o  Bir çalışmada sigara...
Kefir
Kefir, (Çerkesçe Kundeps) çok eski yıllardan beri Kafkasya’da bugün ise tüm dünyada ticari maksatla imal edilen Kefir mayası yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı (yoğurt kıvamında), hafif ekşimsi...
Esmer Ekmeğin Yararları
Esmer ekmek lif içeren ve glisemik indeksi düşük çok yararlı bir besindir. Karbonhidrat gereksinmemizin büyük kısmını esmer ekmekten sağlamamız gerekir. Diğer taraftan beyaz ekmek hem yüksek...

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...