Nefroloji

Olgu Sunular-Derlemeler
Çocuk Nefrolojisi ile ilgili bilgiler...
Nefroloji ile ilgili normal değerler
İdrarda taş oluşumunda etkili maddelerin normal değerleri
Literatürden tercümeler
Düşük Kemik Mineral Dansiteli ve Hiperkalsiürili Çocuklarda Bifosfonatlar
Hasta Ailelerine Bilgiler
Nefroloji hakkında hasta ailelerinin tüm sorularına cevap bulabilecekleri bilgiler.
Dersler
3, 4 ve 6. sınıflarda böbrek hastalıklarını konu alan dersler hakkında bilgiler.
Böbrek Fizyolojisi
Böbrekler insan vücudundaki en karmaşık organlardan biridir ve çok sayıda işlevleri bulunmaktadır. Böbreklerin işlevlerinin anlaşılması için fizyolojisinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 
Akış Şemaları - Algoritmalar
Oligürik hastaya yaklaşım, Akut böbrek yetersizliğine yaklaşım, Hematüriye yaklaşım, Hipokalsemi - Hiperfosfatemiye yaklaşım ...
Sunular
Çocuklarda böbreklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili bilmeniz gerekenler...

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...