Makaleler

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI
Akut Böbrek Yetersizliği Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu sıvı ve elektrolit dengesinin bozulduğu klinik bir tablodur. Bu tanım kliniklerde, özellikle...
TUBULUS HASTALIKLARI
PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum olmaksızın proksimal tübülüsün disfonksiyonudur. Bu sendromda genellikle proksimal...
HİPOKALEMİYE YAKLAŞIM
Dr AHMET NAYIR Dr ÖZLEM ALTAY Dr FATİH DİLEK   Potasyumun görevi nedir ?      •      Potasyum major intraselüler bir katyondur.    ...
HİPONATREMİ
Patofizyoloji Hiponatremi, sodyumunun 135mEq/L nin altında olmasına denir. Plazma sodyumu plazma osmolalitesinin (Posm) ana bileşenlerindendir. Hiponatremi intraselüler ve ekstraselüler sıvı...
HİPOMAGNEZEMİ
Magnezyum vücuttaki en çok bulunan dördüncü, hücre içindeki (K'dan sonraki) ikinci katyondur. Hücrenin birçok temel fonksiyonlarında rol oynar: Enerji transferinde ve depolanmasında, protein,...
HİPOKALSEMİ
Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler görülebilir. Erişkin bir insan vücudunda çoğu (>%99)...
HİPOFOSFATEMİ
Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik yapının önemli bir komponentidir. Fosfat DNA ve RNA’nın...
Hipertansiyon ve Genetik
Hipertansiyon çocuk yaş gurubunda giderek artan bir sıklıkta görülmektedir. Kan basıncı birçok çevresel ve genetik faktöre bağlı olarak düzenlenmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar çevresel ve genetik...
HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ
     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette, meyvelerden kayısıda, patateste zengin...
HİPERNATREMİ
Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi, hiperosmolaliteye sebep olur. Efektif bir osmol olan...
HİPERMAGNEZEMİ
Normal kişilerde filtre edilen Mg yükü henle kulbunun çıkan kolunda olur ve bu işlem serum konsantrasyonu ile kontrol edilir. Böylece normal böbrek fonksiyonlu bir kişide hipermagnezemi olma ihtimali...
HİPERKALSEMİ
Erişkin vücudunda 1.3 kg kalsiyum vardır. Kalsiyum %99 oranında kemik ve dişlerde, % 1 yumuşak doku hücrelerinde ve %0.15 oranında ekstrasellüler sıvıda bulunur. Kemiklerde osteoklastik rezorpsiyon...
HİPERFOSFATEMİ
Fosfat birçok hücre işlemlerinde kritik bir öneme sahiptir. Fosfat kemiğin güçlendirmek için iskeletin en önemli bileşenlerinden biridir. Fosfat DNA veRNA yapmak için nükleik asitlerin önemli bir...
Doktorluk Mesleğinin Saygınlığı
Prof. Dr. Ahmet Nayır İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Nefroloji Bilim Dalı Doktorluk Hipokrat zamanından beri bütün insanların hizmetinde, din, dil, renk, cins,...
DOĞUMSAL BÖBREK HASTALIKLARI
Doğumsal anomaliler içinde üriner sistem anomalileri sıktır. Bu anomalilerin birçoğunda neden bilinmez ve embriyonun morfogenezi sırasında etkili olan intrensek bir nedenle ilişkili oldukları...
BÖBREĞİN FONKSİYONLARI
Böbreğin  fonksiyonları nelerdir? öbrekler, kandan bazı maddelerin arındırılmasını sağlayan, bazı durumlarda kana maddeler ekleyen bir organdır. Böbreklerin...
ASİT BAZ DENGESİ
Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur1 ....
AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ
Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma (oligüri) ya da...
Ailevi Akdeniz Ateşi
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF: Familial Mediterranean Fever) otoinflamatuar hastalıklar gurubundandır. Otoinflamatuar hastalıklar, inflamatuar hastalıkların son dönemde tanımlanmış bir alt sınıfı olup,...
Spina Bfida
Spina Bifida bir nöral tüp defektidir (NTD). Kelime anlamı ayrık ya da açık omurgadır. Nöral tüp defektleri  (anensefali, ensefalosel, meningomyelosel) gebeliğin ilk 28. gününde beyin ve...

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...