Haberler

Arnavutköy İlkokulu 1962 okula başlayanlar
1962 yılında Arnavutköy İlkokulunda öğrenime başlayan arkadaşlarımızla okulumuzun bahçesinde buluştuk. Manolya ağaçlarının altında neşeli saatler geçirdik. Anahtar kelimeler: Arnavutköy İlkokulu,...
Sağlam çocuk izlemi
Sağlam Çocuk İzlenmesi konusunu 5. sınıf öğrencileri ele aldılar.    Ali Güven                             ...
Çocuklarda Kanama Diyatezi
Kanama Diyatezi çocuklarda önemli bir sorundur. Kanama Diyatezi ile gelen bir erkek çocuk olgu sunulmuştur. Anahtar kelimeler : Kanama Diyatezi, ITP, Dr. Kübranur Baş . Olgu Sunusu....
Hematüri
Hematüri, çocukluk yaşlarında önemli bir sorundur. Çocuklarda hematürili hastalarda Poststreptekoksik Glomerunonefrit (PSAGN) en sık rastlanan nedenlerden biridir. Dr. Melike Mehveş Kaplan’ın bu...
Sağlam Çocuk İzlemi
Sağlam Çocuk İzlenmesi konusunu 5. sınıf öğrencileri ele aldılar 15 /01/2015 .   Mahmut Esat Elbistan : Üriner enfeksiyon taraması. Yaprak Ece Yola    ...
Sağlam çocuk izlemi 16/04/2015
Sağlam Çocuk İzlenmesi konusunu 5. sınıf öğrencileri ele aldılar. 16/04/2015 Elif Ortalık           : Tüberkülin deri testi. Yeşim Sağlam...
Prof. Dr. Metin AHUNBAY
İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Üyesi Prof. Dr. Metin AHUNBAY'ı 25.12.2014 tarihinde kaybettik. Anahtar Kelimeler: Prof. Dr. Metin Ahunbay, Mimarlık Tarihi, İstanbul  Teknik Üniversitesi...
Pediatrik Nefroloji Hipertansiyon
Çocuklarda hipertansiyon giderek daha fazla oranda saptanmaktadır. Uluslararası Çocuk Hipertansiyon Birliği" International Pediatric Hypertension Association" bu konuda bazı uyarılarda bulunmaktadır...
Çocuklarda atipik HUS olgularında Eculizimab Uygulaması
Atipik Hemolitik Üremik Sendrom olguları giderek sık görülmektedir. Monoklonal C5 inhibitörü olan eculizumab kompleman disregulasyonunun neden olduğu aHÜS olgularında yeni bir tedavi seçeneğidir....
Doğumsal Böbrek Anomalileri.
Çocuklarda doğumsal böbrek hastalıkları konusunda Dr. Sinem İlhan'ın sunumu aşağıdadır.   Dr.Sinem İlhan.   Tür: Diğer Tarih: 19.04.2015  [ Tüm...
Ergenlerde HPV aşısı
Ergenlerde HPV aşısı kullanımı rutin aşılama programlarında yerini almaktadır. Bu konuda Dr. Ahsen Çelik'in yaptığı dergi kulübü toplantısı sunulmuştur. Anahtar kelimeler: HPV aşısı, genital...
Viral nedenli glomerülopatiler
Çocuklarda viral enfeksiyonlar glomerüler hastalıklara neden olabilmektedir. Bu konuda Dr. Mustafa Ağar bir seminer verdi. Anahtar kelimeler: Viral kaynaklı glomerülopati, Dr. Mustafa Ağar...

Sayfalar

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...