Haberler

Spina bifida, nörojen mesane, vezikoüreteral reflü
Omurga gelişim bozukluğu neticesi gelişen ve spina bifida denilen doğumsal hastalıkta, idrar kesesi fonksiyonları çok ağır şekilde bozulmaktadır. Bu durumdaki bebeklerin doğumdan itibaren nefrolojik...
Metabolik Hastalıklara Bağlı Nefrolitiasiz/ Dr. Hülya Maraş
Birçok metabolik hastalık böbrek taşına ya da nefrokalsinoz denilen böbrekte kalsiyum birikmesine yol açmaktadır. Taş hastalığında bu önemli hastalıklar düşünülmeli ve ekarte edilmelidir. Bu konuda...
Konjenital Nefrotik Sendrom / Uzm. Dr. Bağdegül Aksu
Konjenital Nefrotik Sendrom yaşamın ilk aylarında yaygın ödem ile ortaya çıkan önemli bir hastalıktır. Genetik alanındaki gelişmeler bu konudaki bilgilerimizi her geçen gün artırmaktadır. ...
Çocuklarda böbrek taşları
Taş hastalığı ülkemizde sık olarak görülmektedir. Çocuklarda da, hatta hayatın ilk aylarından itibaren taş hastalığı görülebilmektedir. Taş hastalığı ile ilgili Dr. Ahmet Nayır'ın 21.10.2009...
Çocuklarda ürolitiasız ve nefrokalsinoz-Dr. Seçil Alpago
Çocukluk yaş gurubunda gelişen taş hastalığı ve yaklaşım ile ilgili Dr. Seçil Alpago'nun sunusuna http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?pid=56231 linkinden ulaşabilirsiniz. Anahtar...
Ailevi Akdeniz Ateşi, FMF
Ailevi Akdeniz Ateşi ya da FMF, ülkemizde önemli bir hastalıktır. Özellikle belirli aralıklar ile gelen karın ağrısı ve ateş nöbetlerinde bu hastalık akla gelmelidir. Dr. Samet Özer'in bu...
Sistinozlu aileler toplantısı
Sistinozis Çocuk Nefrolojisi alanında önemli bir genetik hastalıktır. Türkiye'de kesin sayısı bilinmemekle birlikte 100 kadar hasta tedavi altındadır. İstanbul'daki hasta sayısı toplamın yaklaşık %...
TRT Sağlıklı Günler
24 Haziran tarihinde TRT Sağlıklı Günler programında konu "üroteropelvik junction" darlığı idi. Programda sorulan  sorular: UPJ darlığı ne demektir? Bu hastalık niçin ortaya çıkıyor...
Çocuklarda Romatizmal Hastalıklar
Prof. Dr. Türkan Ertuğrul İstanbul Tıp Fakültesinde "Çocuklarda Romatizmal Hastalıklar" konusunda bir konferans verdi. Konferansa http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?pid=56045 linkinden...
Uzm Dr. Hülya Maraş
İstanbul tıp Fakültesi Çocuk Kliniği asistan doktorlarından Dr. Hülya Maraş, uzmanlık sınavını başarı ile vererek, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Kendisini kutlar, başarılarının...
Uzm.Dr. Demet Tekcan
Dr. Demet Tekcan, 6.04.2011 tarihinde başarılı bir sınav ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Kendisine başarılı ve sağlıklı bir yaşam dilerim. Uzm. Dr. Demet Tekcan'ın boy kısalığı...
Mitokondrial Yağ Asidi Oksidasyon Bozuklukları
28.03.2011 tarihinde Dr. Mehmet Cihan Balcı , tez danışmanlığını Prof. Dr. Gülden F. Gökçay'ın yaptığı "Mitokondrial Yağ asidi Oksidasyon Bozukluklarında Kardiyolojik Değerlendirme" adlı uzmanlık...
Sıvı Elektrolit Bozuklukları Tedavisi
Çocuk Nefroloji Derneği tarafından Ankara'da 19-20 Mart 2011 tarihinde yapılan "Sıvı Elektrolit Bozukluklarında Tedavi" kursunda "Asit-Baz Bozuklukları tanı ve Tedavi" eğitimini verdim. Asit Baz...
33. Pediatri Günleri
33. Pediatri Günleri Taksim Ceylan Otelde başladı 29 Mart 2011 tarihinde başkanlığını yaptığım poster oturumunda ilginç çalışmalar ve olgular sunuldu. Anahtar kelimeler: 33. Pediatri Günleri...
Tıbbı Araştırma Metodları ve Tıbbi Dergi Editörleri Eğitimi
25-27 Mart tarihlerinde Pendik-Divan Asia Otel’de tıbbi araştırma metodları ve tıbbi dergi editörlerinin eğitimi ile ilgili toplantıya katıldım. Uluslararası konferansda 300’den fazla katılımcı yer...
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı ile ilgili olarak İstanbul Üniversitesi DETAE'de yapılan toplantıya katıldım. Avrupa Birliği Araştırma fonları, 7. Çerçeve Programı ve başvurar ile ilgili çok...
Akut glomerülonefrit
Akut glomerülonefrit çocukluk çağında önemli bir böbrek hastalığıdır. Tanı konulması kolay gibi görülmekle beraber, farklı klinik şekilleri nedeni ile bazen zorluklar yaşanabilmektedir. Uzm. Dr....
Posteior Üretral Valvlı hastada enürezis
Posterior Üretral Valv, (PUV)  erkek çocuklarda görülen konjenital bir anomalidir. Doğum öncesi yapılacak ultrasonografi ile erken dönemde saptanabilir. Bu dönemde belirlenemeyen...
Bahçelievler İlköğretim Okulu
"Böbreklerimi Nasıl Sağlıklı Tutabilirim" seminerini Bahçelievler ilköğretim okulunda büyük bir katılım ile gerçekleştirdim. Bu okulda öğrencilerin yürekten sevgileri ve ilgileri olağanüstüydü....
Bahçelievler İlköğretim Okulu
"Böbreklerimi Nasıl Sağlıklı Tutabilirim" seminerini Bahçelievler ilköğretim okulunda büyük bir katılım ile gerçekleştirdim. Bu okulda öğrencilerin yürekten sevgileri ve ilgileri olağanüstüydü....
ALKEV ilköğretim Okulu
"Böbreklerimi Nasıl Sağlıklı Tutabilirim" eğitim seminerini bu kez ALKEV İlköğretim Okulunda verdim. Kurucu Mütevellisi olduğum ALKEV ( Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı) tarafından kısa sürede...
İstanbul Üniversitesi Ödülü
İstanbul Üniversitesi 2011-2012 Öğrenim Dönemi açılışında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen ödülü Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dan aldım. Bu onurlu ödülü layık...
Kronik Böbrek Yetersizliğinde Düşük Proteinli Diyet
Kronik Böbrek Yetersizliğinde düşük proteinli diyetin böbrek fonksiyonlarını korumada yararlı olduğu konusunda çalışmalar yayınlanmıştır. Diğer taraftan özellikle çocuk yaş gurubunda bu uygulamanın...
Tubulopatiler
Tubulopatiler, ya da tubulüs hastalıkları, pediatrik nefrolojinin en önemli konuları arasında yer alır. Çoğu genetik geçişli olduğu için, küçük yaşlardan itibaren sorunlar ortaya çıkar. Sevindirici...

Sayfalar

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...