Haberler

Arnavutköy İlkokulu 1967 Mezunları
Arnavutköy İlkokulu'ndan 1967 yılında mezun olan Yahya Demirkaya, Ayşe Nur Kınay, Efalet Kara, İsmail Engin Ak, Musa Sapan, Gürsal Şener, Sabriye Taşyumruk, Kamil Ruhi Sokullu, Zehra Nur Şahin,...
Hematüriye yaklaşım algoritması
Hematüri, pediatrik nefrolojide en önemli araştırma konularının başında gelir. İzole hematüri, detaylı bir araştırma gerektirir. Bu araştırmada, idrarda eritrosit morfolojisi, böbrek ultrasonografisi...
Böbrek Taşında etkili olan maddeler
Böbrek taşları pediatrik nefrolojide sık görülmektedir. Bazı maddelerin idrarda fazla olması taş oluşumuna yol açarken , bazı maddelerin eksikliğinde üriner sistem taşları daha kolay gelişmektedir....
Hiponatremi
Hiponatremi, son yıllarda, özellikle hastanede yata hastalarda ve de yoğun bakım ünitelerinde sık görülen bir elektrolit denge bozukluğudur. Bu konu ile ilgili teorik bilgiyi ve yaklaşım...
Hipernatremi
Hipernatremi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir tablodur. Hipernatremi patogenezi, tanı ve tedavisi ile ilgili olarak http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?pid=56084 linkinden...
Hiperpotasemi
Hiperpotasemi en korkulan elektrolit bozukluklarındandır. Dinamik bir tanı ve tedavi uygulanmazsa ölümle sonlanabilir. Hiperpotasemi nedenleri, tanı ve tedavisi ile ilgili yazıyı http://www....
Proteinüri
Proteinüri, pediatrik nefrolojinin en önemli konuları arasındadır. Proteinüri, genellikle önemli böbrek hastalıklarının habercisidir. Proteinüriye yaklaşım ile ilgili bilgileri http://www....
Çocuklarda hipertansiyon tedavisi
Çocuklarda hipertansiyon giderek daha sık oranda görülmektedir. Hipertansiyon olgularında tedavi ilkeleri ve kullanılan ilaçlar ile ilgili olarak http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?pid=56629...
Hiperkalsemi nedenleri ve tedavisi
Hiperkalsemi, pediatrik nefrolojide, acil tedavi gerektirebilen bir durumdur. Hiperkalsemi nedenleri, ayırıcı tanı ve tedavisi ile ilgili olarak http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?pid=56084...
Hipokalsemi tanı ve tedavisi
Hipokalsemi, pediatrik nefrolojide görülebilen acil sorunlardandır. Hipokalsemi tanı ve tedavisi ile ilgili olarak http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?pid=56084 linkinden bilgi alabilirsiniz...
Hipofosfatemi ve hiperfosfatemi
Serum fosfat düzeyleri, hayatımızın devamı için belirli düzeyler içinde tutulmaktadır. Bu dengedeki bozulmalarda ortaya çıkan hipofosfatemi ve hiperfosfatemi önemli sorunlara yol açabilir....
Akut böbrek yetersizliği
Akut böbrek yetersizliği, pediatrik nefrolojide hayatı tehdit eden bir durumdur. Akut böbrek yetersizliği ve oligürik durumlarda yaklaşım ile ilgili olarak http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?...
Magnezyum denge bozuklukları
Magnezyum bozukluklarının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Hipomagnezemi ve hipermagnezemi ile ilgili olarak http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?pid=56084 linkinden bilgi...
Pediatrik Nefrolojide Hematüri
Pediatrik nefrolojide "Hematüri" aileleri en korkutan şikayetlerdendir. Hematüri ile ilgili bilgileri Ailelere bilgiler kısmında aşağıdaki linki tıklayarak bulabilirsiniz. http://www.ahmetnayir....
Ürolitiaz ve fosfor metabolizması
Ülkemizde üriner sistem taşları çocukluk yaş gurubunda pediatrik nefrolojinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Taş oluşumunda kalsiyum ve oksalat metabolizmasının rolü kadar fosfatların da önemi...
Pediatrik Nefroloji Kronik Böbrek Yetersizliği
Pediatrik Nefrolojinin en korkulan bölümü Kronik Böbrek Yetersizliğidir. Bu süreç hasta, aile ve doktor için çok büyük zorluklar içermektedir. Ancak, Kronik Böbrek Yetersizliği son yıllarda etkin...
Pediatrik Nefroloji Renal Anomaliye Yol Açan Genler
Renal anomalilerin hangi mekanizmalar ile geliştiği henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. TCF2, PAX2, EYA1,SALL1 ve SIX1 genleri yanında birçok değişik genin rolü...
Pediatrik Nefroloji Renal replasman tedavileri
Böbrek yetersizliği geliştiği durumlarda, renal replasman tedavileri ile hastanın böbrek fonksiyonları idame edilmeye çalışılır. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde bu yöntemler giderek daha sık...
Çocuk Nefroloji -Hiperkalsiüri-Dr. Haluk Esmeray
Hiperkalsiüri, çocuk nefrolojisinde önemli bir hastalıktır. Böbrek taşına neden olabildiği gibi, uzun süren olgularda osteoporoza ve kemik kırıklarına neden olabilmektedir. Bu amaçla yapılan bir...
Pediatrik Nefroloji Ailevi Akdeniz Ateşi FMF
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ülkemizin önemli bir sorunudur. Tanıdaki zorluk nedeni ile tanısı gecikmekte, bazen böbrek hastalığına neden olabilmektedir. Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) tanı ve tedavisi ile...
Çocuk Nefrolojisi-Renovasküler Hipertansiyonda DSA Yeri
Renovasküler hipertansiyon tanısı, çocukluk çağında zor olmaktadır. Bu konuda kullanılan radyolojik tetkikler çeşitlidir. Dr. Aylin Yetim'in bu konudaki seminerine http://www.ahmetnayir.net/...
Pediatrik Nefroloji Pediatrik Vaskülit Sendromları
Pediatrik Nefrolojide vaskülitler önemli bir hastalık gurubunu oluşturur. Bu konuda Dr. Beril Özalp'ın sunusu http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?pid=56231 adresinde bulabilirsiniz....
Küçük damar vaskülitleri
Çocuk Nefrolojisinde küçük damar vaskülitleri önemli böbrek sorunlarına yol açmaları nedeni ile önemli bir yer tutarlar. Bu konuda Dr. Melike Tuğrul'un sunusuna http://www.ahmetnayir.net/...
Böbreklerimi Nasıl Sağlıklı Tutabilirim Seminerleri
07.01.2010 tarihinde Çamlıca İlköğretim İlköğretm okulunda ilköğretimde yapılan seminerlere devam edildi. Çamlıca İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri seminer sonrası sorular ile konuyu...

Sayfalar

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...