Haberler

Çocukların böbrek sağlığı için tuzun kısıtlanması gerekiyor
İdeali 5 gram olan tuz tüketiminin Türk halkında 18 gram olduğu belirlendi. Fazla tuz hem büyük hem küçük tansiyonu arttırıyor Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneğince yapılan...
Ailevi Akdeniz Ateşi
Ailevi Akdeniz Ateşi ülkemizi ilgilendiren önemli bir hastalıktır. Çocuk nefrolojisi eski yıllarda bu hastalığa bağlı amiloidoz adlı çok önemli bir komplikasyon ile sıkça karşılaşırken, tanının daha...
Çocuklarımız için şeker en zararlı düşman haline geliyor
Çocuklarımızın sağlığı için, şeker tüketimini sıfırlamamız gerekiyor. Çocuklarımız, hergün artan şekerli gıdalar nedeni ile büyük risk altnda kalmaktadır. Endüstrileşme ile rafine şeker tüketimi...
Esmer ekmek beslenmede çok önemli
Esmer ekmek yiyerek hem en sağlıklı karbonhidratı alabiliriz, hem de içerdiği lifler nedeniyle kabızlık sorununu halledebiliriz. Esmer ekmek ile ilgili sunuyu sağlıklı yaşam bölümünde bulabilirsiniz...
Sağlıklı beslenmede kefir
Sağlıklı beslenmede esansiyel aminoasitler ve kalsiyum içeriği nedeni ile süt çok önemli bir gıdadır. Ancak sütteki proteinler insan için yabancı protein olduğu için sindirim sistemi sorunları,...
Nefrotik sendrom için ailelere bilgi
Çocuk Nefrolojisinin önemli bir konusu olan nefrotik sendrom masif proteinüri, hipoalbüminemi ve hiperlipidemi ile karakterize, klinikte yaygın ödemin görüldüğü bir tablodur. Nefrotik sendromlu hasta...
Böbreğin doğumsal hastalıkları
Doğum­sal ano­ma­li­ler için­de üri­ner sis­tem ano­ma­li­le­ri sık­tır. Bu ano­ma­li­le­rin bir­ço­ğun­da ne­den bi­lin­mez ve emb­ri­yo­nun mor­fo­ge­ne­zi sı­ra­sın­da et­ki­li olan int­ren­sek...
Akut böbrek yetersizliği
Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma (oligüri) ya da...
Hipertansiyon ve genetik
Hipertansiyon çocuk yaş gurubunda giderek artan bir sıklıkta görülmektedir. Kan basıncı birçok çevresel ve genetik faktöre bağlı olarak düzenlenmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar çevresel ve genetik...
 Hipopotasemiye yaklaşım
Hipopotasemi önemli bir elektrolit bozukluğudur. Hipopotaseminin birçok nedeni vardır. Hipopotasemiye yaklaşım ile ilgili yazıyı http://www.ahmetnayir.net/documents/hipopotasemi.pdf  linkinde...
Nefronoftizi -Nefronoftizis
Nefronoftizi, çocukluk yaş gurubunda kronik böbrek yetersizliğine yol açan hastalıklarının yaklaşık % 10'unu oluşturur. Bu nedenle çocuk nefrolojisinin en önemli genetik böbrek hastalıklarından...
Klor kanal hastalıkları
Klor vücudumuzun dengesi için çok önemli bir elektrolittir. Klor kanalları bu elektrolit dengesinin sağlanmasında çok önemli görevler alırlar. Klor kanalları ile ilgili bilgilere http://www....
Peritonit Tedavisi
Kronik Böbrek Yetersizlikli hastalarda ayaktan periton diyalizi çok önemli bir tedavidir. Ancak en zayıf noktası ortaya çıkabilen peritonit atakları olmaktadır. Peritonit tedavileri ile ilgili Dr....
Metabolik Sendrom
Metabolik sendrom, günümüzde en önemli hastalık gurubunu oluşturmaktadır. Çocukluk çağından başlayarak dengesiz ve sağlıksız beslenme, fizik aktivitenin azalması neticesinde olgu sayısı hızla...
Hipopotasemi
Potasyum diyet ile alınan, hücre içinde depolanan ve büyük ölçüde idrar ile atılan bir maddedir. Eksikliğinde organizmada çok önemli sorunlar oluşur. Potasyum eksikliği ile ilgili "Hipopotasemiye (...
Böbreklerimi nasıl koruyabilirim seminerleri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çocuk Böbrek Vakfı'nın işbirliği ile yapılan İlköğretim Okullarındaki "Böbreklerimi nasıl koruyabilirim?" eğitim seminerleri için 19.11.2008 tarihinde Kağıthane...
Vezikoüreteral reflü ve voiding sistoüretrografi
Vezikoüreteral reflü çocuk nefrolisinin ve ürolojisinin önemli konularından biridir. Tanıda kullanılan voiding sistoüretrografi (VCUG) aileler tarafından şüphe ile karşılanmakta, bazen tanı ve...
Yeniköy İlköğretim Okulu semineri
Böbreklerimi nasıl koruyabilirim seminerleri devam ediyor. 27.11.2008 tarihinde Yeniköy ilköğretim Okulu'ndaydım. Yeniköy İlköğretim Okulu tarihi binası ile sımsıcak bir ortam. Öğrenciler bir çok...
Ayaktan periton diyalizi
Ayaktan periton diyalizi çocukluk yaşlarında kronik böbrek hastaları için ideal bir tedavi yöntemi olarak önerilmektedir. Ayaktan periton diyalizi ile ilgili en çok sorulan soruları https://www.e-...
Üriner Enfeksiyon
Üriner sistem enfeksiyonu çocukluk döneminde önemli bir sorun olabilir. Üriner sistem enfeksiyonlarına yol açan nedenler, izlenecek yol, yaşlara göre uygulanması önerilen tedaviler ile ilgili olarak...
Rahitis
http://www.ahmetnayir.net/default.aspx?pid=56065 linkinden bilgi alabilirsiniz. Anahtar kelimeler: Rahitis, raşitizm, D vitamini eksikliği, renal raşitizm, Fankoni sendromu, aktif D vitamini,...
Hiperlipidemi Tedavisi
Hiperlipidemi, hiperkolesterolemi, metabolik sendrom günümüzde giderek önem kazanmakta ve tedavi stratejileri geliştirilmektedir. Nefrolojik hastalıklarda hiperlipidemi tedavisi birçok hastalıkta...
Pediatrik Nefrolojide Ultrasonografi
Çocuk Nefrolojisinde hemen tüm hastalıkların tanısında böbrek ultrasonografisinin yardımı gerekmektedir. Pediatrik nefrolojide ultrasonografinin kullanılması ile ilgili Radyolog Dr. Alev Kadıoğlunun...
Glomerulonefritler-glomerüler hastalıklar
Glomerüler hastalıklar içinde nefritik sendrom ile seyreden glomerüler hastalıklar nefrolojide çok önemli bir gurubu teşkil eder. Bu konuda Dr. Deniz Kulak Gedik'in sunusunu http://www....

Sayfalar

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...