Haberler

"Steroid Duyarlı Nefrotik Sendrom Tedavisindeki Gelişmeler."
Dr. İrem Ayer'in hazırlamış olduğu "Steroid Duyarlı Nefrotik Sendrom Tedavisindeki Gelişmeler."adlı sunusu ektedir. 
"Çocuklarda Trombotik Mikroanjiyopati"
Dr. Aydan Seydaliyeva'nın hazırlamış olduğu "Çocuklarda Trombotik Mikroanjiyopati" adlı sunusu ektedir.
"İmmünolojiye Giriş"
İntörn.Dr.Buse Dilara Çolakoğlu'nun hazırlamış olduğu "İmmünolojiye Giriş" adlı sunusu ektedir.
"Or Polikistik Böbrek Hastalığının Erken Klinik Yöntemi"
Dr. Elif Akalın'ın hazırlamış olduğu "Or Polikistik Böbrek Hastalığının Erken Klinik Yöntemi" adlı sunusu ektedir.
"IgAN İçin İmmünosüpresif Olmayan Tedaviler"
Dr. Gülsüm Coşkun'un hazırlamış olduğu "IgAN İçin İmmünosüpresif Olmayan Tedaviler" adlı sunusu ektedir.
"Yenidoğanda Akut Böbrek Hasarı"
Dr.Roza Yavuz'un hazırlamış olduğu "Yenidoğanda Akut Böbrek Hasarı" adlı sunusu ektedir. 
"Çocuklarda Akut Böbrek Hasarı: Patofizyoloji Üzerine Bir Bakış"
Dr. Hilal Akalın'ın hazırlamış olduğu "Çocuklarda Akut Böbrek Hasarı: Patofizyoloji Üzerine Bir Bakış"adlı sunusu ektedir. 
"RİCKETS"
Dr. Yusuf Ay'ın hazırlamış olduğu "Rickets" adlı sunusu ektedir.
"Çocuklarda Renovasküler Hipertansiyon"
Araş.Gör. Cihan Göktaş'ın hazırlamış olduğu "Çocuklarda Renovasküler Hipertansiyon" adlı sunusu ektedir.
" Steroide Duyarlı Nefrotik Sendromun Patogenezine Yeni Bir Yaklaşım"
İntörn Dr. M.Tigin Aksu'nun hazırlamış olduğu " Steroide Duyarlı Nefrotik Sendromun Patogenezine Yeni Bir Yaklaşım" adlı sunusu ektedir.
"Hemodiyaliz"
Dr.H.Şimal Çetişli'nin hazırlamış olduğu "Hemodiyaliz"adlı sunusu ektedir. 
" Tubulopatiler"
İntörn Dr. Alper Bugay, İntörn Dr. Sinem Yeşilyurt, İntörn. Dr. Bade Özkan ve İntörn. Dr. Emine Bensu Erdemir'in hazırlamış olduğu " Tubulopatiler" adlı sunu ektedir.
" Sürekli Renal Replasman Tedavisi"
Dr. Özge Özdemir'in hazırlamış olduğu " Sürekli Renal Replasman Tedavisi" adlı sunusu ektedir.
" Akut Böbrek Hasarı "
Dr. Özge Kurt'un hazırlamış olduğu " Akut Böbrek Hasarı" adlı sunusu ektedir.
" Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi Timur Alihan'ın hazırlamış olduğu " Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım"  adlı sunusu ektedir.
" Hipertansiyona Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi Mücahit Anteplioğlu'nun hazırlamış olduğu " Hipertansiyona Yaklaşım" adlı sunusu ektedir.
" Pediatrik Yaş Grubunda Hematüri"
4. Sınıf öğrencisi Nur Attar'ın hazırlamış olduğu" Pediatrik Yaş Grubunda Hematüri" adlı sunusu ektedir.
"Çocuk Nefrolojisinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Yaklaşımlar"
Eczacı Elif Özbir Elevli'nin hazırlamış olduğu "Çocuk Nefrolojisinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Yaklaşımlar" adlı sunu ektedir.
" Böbreğin Viral Enfeksiyonları"
Arş. Gör. Dr. Şeyma Nur Özkul'un hazırlamış olduğu " Böbreğin Viral Enfeksiyonları" adlı sunusu ektedir.
"Proteinüri'ye Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi Umut Karakuş'un hazırladığı "Proteinüri'ye Yaklaşım" adlı sunu ektedir.
" Hematürili Çocuğa Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi M.Gamze Şenocak'ın hazırladığı " Hematürili Çocuğa Yaklaşım" adlı sunu ektedir.  
" Hipertansiyona Yaklaşım"
4.Sınıf öğrencisi Alperen Türk'ün hazırladığı " Hipertansiyona Yaklaşım" adlı sunu ektedir. 
" Çocukluk Dönemi Aşıları ve Bağışıklama"
4. Sınıf öğrencisi Takhmina Aslanova'nın hazırladığı " Çocukluk Dönemi Aşıları ve Bağışıklama" adlı sunu ektedir.
"Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım"
4. Sınıf öğrencisi Mısra Subaşı'nın hazırladığı "Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım" adlı sunu ektedir.

Sayfalar

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...