Prof. Dr. Ahmet NAYIR | Nefroloji ve Çocuk Sağlığı Uzmanı sitesine hoşgeldiniz

Güncel yazılar

"Steroid Duyarlı Nefrotik Sendrom Tedavisindeki Gelişmeler."
Dr. İrem Ayer'in hazırlamış olduğu "Steroid Duyarlı Nefrotik Sendrom Tedavisindeki Gelişmeler."adlı sunusu ektedir. 
"Çocuklarda Trombotik Mikroanjiyopati"
Dr. Aydan Seydaliyeva'nın hazırlamış olduğu "Çocuklarda Trombotik Mikroanjiyopati" adlı sunusu ektedir.
"İmmünolojiye Giriş"
İntörn.Dr.Buse Dilara Çolakoğlu'nun hazırlamış olduğu "İmmünolojiye Giriş" adlı sunusu ektedir.
"Or Polikistik Böbrek Hastalığının Erken Klinik Yöntemi"
Dr. Elif Akalın'ın hazırlamış olduğu "Or Polikistik Böbrek Hastalığının Erken Klinik Yöntemi" adlı sunusu ektedir.
"IgAN İçin İmmünosüpresif Olmayan Tedaviler"
Dr. Gülsüm Coşkun'un hazırlamış olduğu "IgAN İçin İmmünosüpresif Olmayan Tedaviler" adlı sunusu ektedir.
"Yenidoğanda Akut Böbrek Hasarı"
Dr.Roza Yavuz'un hazırlamış olduğu "Yenidoğanda Akut Böbrek Hasarı" adlı sunusu ektedir. 
"Çocuklarda Akut Böbrek Hasarı: Patofizyoloji Üzerine Bir Bakış"
Dr. Hilal Akalın'ın hazırlamış olduğu "Çocuklarda Akut Böbrek Hasarı: Patofizyoloji Üzerine Bir Bakış"adlı sunusu ektedir. 
"RİCKETS"
Dr. Yusuf Ay'ın hazırlamış olduğu "Rickets" adlı sunusu ektedir.
"Çocuklarda Renovasküler Hipertansiyon"
Araş.Gör. Cihan Göktaş'ın hazırlamış olduğu "Çocuklarda Renovasküler Hipertansiyon" adlı sunusu ektedir.
" Steroide Duyarlı Nefrotik Sendromun Patogenezine Yeni Bir Yaklaşım"
İntörn Dr. M.Tigin Aksu'nun hazırlamış olduğu " Steroide Duyarlı Nefrotik Sendromun Patogenezine Yeni Bir Yaklaşım" adlı sunusu ektedir.

Henüz bir ana sayfa içeriği oluşturulmadı.

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...